Mandegarfam

رنگ های چروک

رنگ های چروک (قابل رقابت با برند های داخلی و خارجی)
رنگ های چروک رگه های خاص و زیبایی را روی قطعه رنگ آمیزی شده ایجاد می کند که در طیف های مختلف قابل تولید می باشد و در صنایع مختلفی از قبیل : لوازم خانگی بخاری ، ظروف تفلون ، صنایع روشنایی و صنعت ساختمان کاربرد دارند.Wrinkle colors